ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนนักลงทุนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ-ระมัดระวัง ก่อนเข้าซื้อขายในหลักทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิทัล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ พบหลักทรัพย์ที่มีสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) มีสภาพการซื้อขายในลักษณะเก็งกำไรสูง กล่าวคือ ราคา มูลค่าการซื้อขาย และอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือ (%Turnover ratio) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากและต่อเนื่อง แม้บริษัทจดทะเบียนจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มิได้มีสารสนเทศ หรือพัฒนาการที่สำคัญเพิ่มเติมจากที่เคยแจ้งมาแล้ว

ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) ราคาเพิ่มขึ้น 89 % ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 1,970 ล้านบาทต่อวัน % Daily Average Turnover Ratio อยู่ที่ 44 % นอกจากนั้นหลักทรัพย์บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (JTS) ราคาเพิ่มขึ้น 27 % ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 363 ล้านบาทต่อวัน

ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกข่าวเตือนผู้ถือหุ้น JTS ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน์ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า โครงการลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

สำหรับการซื้อขายภาคเช้าของวันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงพบการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นของราคา มูลค่าการซื้อขายในอีกหลายหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) ได้แก่ หลักทรัพย์ ZIGA (ราคาขึ้นไปที่ Ceiling และไม่มีเหลือคำเสนอขาย (offer) ที่ตั้งรอ มูลค่าซื้อขาย 1,850 ล้านบาท)

หลักทรัพย์บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) (ราคาเพิ่มขึ้น 23.91 % มูลค่าซื้อขาย 1,064 ล้านบาท), หลักทรัพย์บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) (ราคาเพิ่มขึ้น 20.00 % มูลค่าซื้อขาย 783 ล้านบาท) และหลักทรัพย์บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) (ราคาเพิ่มขึ้น 12.90 % มูลค่าซื้อขาย 487 ล้านบาท) เป็นต้น ในขณะที่ SET และ mai Index ปรับตัวลดลง 0.77% และ 0.94 % ตามลำดับ

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขาย โดยขอให้ศึกษาข้อเท็จจริง และความเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิทัล (Cryptocurrency Mining) ให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อขาย”

นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัดเพื่อป้องกันภาวะการเก็งกำไรเกินควร และการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance