บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ท้วริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด (World Medical Tourism Alliance หรือ WMTA) ผู้อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ลูกค้าต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงรักษาและเชิงสุขภาพ ในประเทศไทย แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ (อดีตผู้อำนวยการ องค์การเภสัชกรรม และประธานกรรมการและกรรมการอิสระ) เป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมด้วยปรีชา พนารักษ์ Founder CEO & Managing Director ประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม อัลไลแอนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมพร คำผง นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และประธานที่ปรึกษาโครงการ 1st cannabis) พลตรี ศ.ดร.ภส พงศ์ภัทร วรงค์พรพรม รองประธานสภากัญชา กันชงแห่งประเทศไทย และ ดร.จอร์จ นิรินทรางกูร ลาวไทยทีวี ร่วมงานครั้งนี้ คาดมีมูลค่าแทงหวย24ธุรกิจกว่า 50 ล้านบาท ในปี 2564 พร้อมดั้งเป้าหมายขยายคลินิกกัญชาที่มีมาตรฐานมากอีก 100 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2566 รวมมูลค่าธุรกิจกว่า 345 ล้านบาท