“ริชี่เพลซ 2002” อวดกำไรพุ่งแตะ 202.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% จากงวดเดียวกันปีก่อน ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,401.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.25% ผลจากการทยอยรับรู้จากโครงการเดอะริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ และคุมต้นทุนได้ดี บอร์ดใจดี อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น พร้อมปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) RICHY เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 202.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 101.51 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 1,401.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.25% จากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 869.06 ล้านบาท

ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัททยอยรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งโครงการเดอะริช พระราม 9-ศรีนครินทร์ก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถโอนรับรู้รายได้ในปี 2564 รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายทาวน์โฮม ขณะที่ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลใหม่ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

“ในปี 2564 เป็นปีที่ยังคงสามารถรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่การมีสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้ปัจจุบันทำให้ได้รับความสนใจต่อเนื่อง ส่งผลให้มีรายได้และกำไรเติบโตในระดับที่ดี สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น”