“ที คิว อาร์” ประกาศงบปี 64 กำไรพุ่งแตะ 97.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.60% เทียบปีก่อน รับอานิสงส์รายได้ธุรกิจนายหน้าประภัยต่อโตเด่น บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.153 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 16 มี.ค. 65 รุกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้า หนุนผลงานปี 65 โตต่อเนื่อง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 97.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.60% เทียบปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 74.06 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 256.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.77% เทียบปีที่ผ่านมา มีรายได้รวม 196.04 ล้านบาท

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มจากธุรกิจนายหน้าประภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business)

“ผลประกอบการโดยรวมของปี 64 บริษัทฯ สามารถทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก TQR ร่วมคิดค้นและ พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการทั้งคู่ค้า และลูกค้ามากที่สุด ประกอบกับผู้บริโภคมีความต้องการทำประกันภัยในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้ผลงานในปี 64 เติบโตได้ดี”

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที คิว อาร์ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานของปี 2565 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาประกันภัยในรูปแบบใหม่ๆ โดยเฉพาะ การประกันภัยไซเบอร์ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่างๆ การประกันสุขภาพ ที่ปัจจุบันตลาดมีความต้องการประกันภัยด้านนี้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร และการประกันภัยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน การดำเนินธุรกิจเป็น Software-as-a-Service มุ่งเน้นด้าน Learning Management Platform ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เนื่องจากการพัฒนาด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่ทันสมัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่สนใจของบริษัท องค์กร และธุรกิจการให้บริการฝึกอบรม เป็นต้น บริษัทฯ ตั้งเป้าการเพิ่มจำนวนลูกค้ารายใหม่ 6-8 ราย ในปีนี้ เน้นกลุ่มลูกค้า ทั้ง ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจประกันชีวิตที่เป็นบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย รวมถึง สมาคมตัวแทนภาคธุรกิจต่างๆ คาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอในแต่ละไตรมาส

“บริษัท อาร์สแควร์ฯ ภายหลังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับ สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีลูกค้าหลายรายให้ความสนใจในการให้บริการ นอกจากนี้ TQR ยังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษา คาดจะเห็นความชัดเจนในเร็วๆ นี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดอีก ในอัตรา 0.153 บาท/หุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตรา 0.165 บาท/หุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 27 เมษายน 2565

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com/business